ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Η ρύθμιση αυθαιρεσιών σε υφιστάμενα κτίσματα, κρίνεται απαραίτητη με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη ένταξης στο νόμο, οι κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη είναι αυστηρές, με σημαντικότερες αυτές της μη δυνατότητας μεταβίβασης ή πώλησης του ακινήτου.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τον υπολογισμό του προστίμου, τη λεπτομερή αποτύπωση αυθαιρεσιών και την άμεση χορήγηση πλήρους φακέλου του ακινήτου, δίνοντας έτσι στον ιδιοκτήτη το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία.

error: Προστατευόμενο Περιεχόμενο