ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη ανέγερσης νέων οικοδομών αλλά και των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση ή ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων.

Με την παρουσία μας στο χώρο των εργασιών, επιτυγχάνουμε άρτια συνεργασία και επικοινωνία με τα συνεργεία,και τους τους τεχνίτες.

Φροντίζουμε οι πραγματοποιούμενες κατασκευές και εργασίες να είναι σύμφωνες με την αντίστοιχη οικοδομική άδεια με σκοπό να μην υπάρχουν ώστε να μην υπάρχουν παρεκκλίσεις από αυτή.

error: Προστατευόμενο Περιεχόμενο