ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ενεργειακό πιστοποιητικό (Π.Ε.Α)

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης γίνεται από διπλωματούχους μηχανικούς οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι Μόνιμοι ενεργειακοί επιθεωρητές.

Το πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης αφορά:

• Τις αγοραπωλησίες ακινήτων ανεξαρτήτου εμβαδού.
• Τις μισθώσεις ακινήτων ανεξάρτητου εμβαδού.
• Την χρηματοδότηση ακινήτων.
• Κάθε νέο κτήριο.
• Κάθε ριζικά ανακαινιζόμενο κτίριο.

error: Προστατευόμενο Περιεχόμενο