Το τεχνικό γραφείο βρίσκεται στην οδό Παπαθανάση 1 στο Αγρίνιο και

στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Επιδίωξή μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας. Εφαρμόζοντας

σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές μεθόδους , το γραφείο έχει εξειδικευμένο συνεργείο που

ακολουθεί τις σύγχρονες τεχνικές και απαιτήσεις.